Български English Руский

Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: Сороков Инструментс  ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 123575107

Седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. Михаил Тенев 6

Адрес за кореспонденция: гр. Казанлък,  ул. Тимок 1

Телефон: +359 88 762 4904

E-mail: info@automation.bg

Уебсайт: =========================

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Сороков Инструментс  ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружество“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Къде и как съхраняваме Вашите данни?

Предоставените ни от Вас лични данни се предават посредством криптирана връзка и се съхраняват в защитена база данни разположена на сървърите на СуперХостинг.БГ ООД.

Предприели сме необходимите технически и организационни мерки за ограничаване неправомерния достъп до предоставяни от Вас лични данни, предвидени съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) , който се прилага от 25.05.2018г.

Полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме че данните ви се съхраняват в пълна конфиденциалност и няма риск от това информация за вас да бъде придобита от лица, които нямат право да я получат. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

чл. 1. Администраторът събира и обработва лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете/закупите наши продукти или услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

чл. 2. (1) Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели и правни основания:

Общи данни, за да Ви индивидуализираме

- Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

- Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);

- Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

- Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни

обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност.

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

- Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

- Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

- Извършване на проектиране, доставка, монтаж и др.;

- Изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки и монтаж;

- Осигуряване на комплексно обслужване чрез нашия телефонен център или по електронен път. Осигуряване на гаранционно обслужване;

- Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

- за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

- извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти;

 (3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 чл. 3. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. С тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език

Аналитични бисквитки

Използваме „бисквитки“ на трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Това са динамични бисквитки на Facebook Pixel и Google Adwords.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Споделяне на информацията Ви:

Сороков Инструментс ООД  използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

- Дружества или специалисти, извършващи доставка, монтаж, проектиране и др., куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

- Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Сигурност

Сороков Инструментс ООД  , взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Прехвърляне между държави

Сороков Инструментс ООД  не прехвърля данните ви извън рамките на ЕС.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Сороков Инструментс ООД  да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате Сороков Инструментс ООД  да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Сороков Инструментс ООД  . Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Сороков Инструментс ООД  я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на Сороков Инструментс ООД  по следните начини:

Email: info@automation.bg