Български English Руский

Форми за Кашкавал

  Форми за сирене тип -  Кашкавал

 

 

Този вид изделия придобили популярност с наименованието  ФОРМИ ЗА КАШКАВАЛ,  отговарят на всички хигиенни норми за контакт с хранителни продукти. Почистват се лесно и притежават специална система за изтичане на течността   от сиренето при неговото формоване, без това да налага използването на допълнителни  приспособления. 

 

 

Произвеждани модели: 

CheeseMould  S -Правоъгълни форми с грамаж на формованият продукт от 0,5 до 8 кг.

CheeseMould R -Кръгли форми с грамаж на формованият продукт от 0,2 до 9 кг.

CheeseMould Special -Форми със специална конструкция с грамаж на формованият продукт от 0,1 до 1 кг.

 

Материал: 

Първичен полипропилен (PP) със сертификат за безопасност при контакт с хранителни продукти.

 

 


Правоъгълни форми                                         Модел      CheeseMould  S 


 

 

Модел   CheeseMould  S1

Тип        Правоъгълна форма

 

thumb_11.gif

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост   0,5 кг.
 Широчина  80 мм
 Дължина 110мм
 Височина  45 мм

 


 

Модел   CheeseMould  S2

Тип        Правоъгълна форма

 

thumb_11.gif

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост 0,5 кг.
 Широчина    70 мм
 Дължина  123 мм
 Височина   57 мм

 


 

Модел   CheeseMould  S3

Тип        Правоъгълна форма

 

 

thumb_11.gif

                                                                    

                                                           

   

 

 

 

 Вместимост 1,0 кг.
 Широчина  107 мм
 Дължина 155 мм
 Височина 63 мм

 


 

Модел   CheeseMould  S4

Тип        Правоъгълна форма

 

 

thumb_3.gif

                                                                    

                                                           

   

 

 

 

 Вместимост 5,0 кг.
 Широчина  180 мм
 Дължина 300 мм
 Височина 100 мм

 


 

Модел   CheeseMould  S5

Тип        Правоъгълна форма

 

 

thumb_3.gif

 

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост 6,0 кг.
 Широчина  200 мм
 Дължина 300мм
 Височина 100 мм

 


 

Модел   CheeseMould  S6

Тип        Правоъгълна форма

 

 

thumb_2.jpg

 
 

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост 8,0 кг.
 Широчина  200 мм
 Дължина 300мм
 Височина 135 мм

 

 

 


Кръгли форми                                         Модел      CheeseMould  R 


 

 

 

Модел   CheeseMould  R1

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_18.dif

 

 

 

 

 

 

 Вместимост 0,2 кг.
 Диаметър ø 70 мм
 Височина     50 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R2

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_17.gif
 

 

 

 

 

 

 Вместимост 0,3 кг.
 Диаметър ø 90 мм
 Височина     45 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R3

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_16.gif
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,350 кг.
 Диаметър ø 96 мм
 Височина     47 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R4

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_16.gif
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,350 кг.
 Диаметър ø 97 мм
 Височина     50 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R5

Тип        Кръгла форма

 

 

 

thumb_19.gif
 
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,450 кг.
 Диаметър ø 75 мм
 Височина     90 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R6

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_19.gif
 
 
 
 

 

 

 

 Вместимост 0,480 кг.
 Диаметър ø 96 мм
 Височина     61 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R7

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_16.gif
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 0,500 кг.
 Диаметър ø 114 мм
 Височина       48 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R8

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_16.gif
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 0,750 кг.
 Диаметър ø 123 мм
 Височина       64 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R9

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_9.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 1,00 кг.
 Диаметър ø 150 мм
 Височина       59 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R10

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_5.gif
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 3,500 кг.
 Диаметър ø 205 мм
 Височина     105 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R11

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_4.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 5,500 кг.
 Диаметър ø 260 мм
 Височина     150 мм

 


 

Модел   CheeseMould  R12

Тип        Кръгла форма

 

 

thumb_1.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 9,00 кг.
 Диаметър ø 300 мм
 Височина     130 мм

 

 

 


Специални форми                                         Модел      CheeseMould  Special 


 

Модел   CheeseMould  SP2

Тип        Кръгла форма - без канали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вместимост 0,2 кг.
 Диаметър ø 70 мм
 Височина     50 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP3

Тип        Кръгла форма - без канали

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,350 кг.
 Диаметър ø 96 мм
 Височина     47 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP4

Тип        Кръгла форма с 2 бр. вложки за производство на " Френско сирене"

 

 

thumb_13.gif
 
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,320 кг.
 Диаметър ø 114 мм
 Височина     48 мм

 

Размери на вложките

 

 

 Диаметър ø 114 мм
 Височина     24 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP5

Тип        Кръгла форма с 2 бр. вложки за производство на " Френско сирене"

 

 

thumb_12.gif
 
 
 
 

 

 

 

 

 Вместимост 0,700 кг.
 Диаметър ø 150 мм
 Височина     59 мм

 

Размери на вложките

 

 

 Диаметър ø 150 мм
 Височина     30 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP6

Тип     Кръгла форма без канали за производство на сирене "Сологуни"

 

 

thumb_10.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 0,300 кг.
 Диаметър ø 102 мм
 Височина       48 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP7

Тип     Кръгла форма без канали за производство на сирене "Сологуни"

 

 

thumb_10.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 0,500 кг.
 Диаметър ø 133 мм
 Височина       40 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP8

Тип     Кръгла форма без канали за производство на сирене "Сологуни"

 

 

thumb_10.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 0,750 кг.
 Диаметър ø 165 мм
 Височина       40 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP9

Тип      Кръгла форма - без канали

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 1,00 кг.
 Диаметър ø 150 мм
 Височина       59 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP10

 

Тип      Осмоъгълна  форма 

 

 

thumb_7.gif
 
 
 
 
 
 

 

 

 Вместимост 1,00 кг.
 Разстояние м/у две срещуположни  страни a = 142 мм
 Височина    60 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP11

Тип       Правоъгълна форма "ТОСТЕР"

 

 

thumb_6.gif

 

                                                                    

                                                           

   

 

 

 

 Вместимост   2,8 кг.
 Широчина   90 мм
 Дължина 320 мм
 Височина   80 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP12

Тип        Правоъгълна форма с тесни канали

 

 

thumb_3.gif

 

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост 6,0 кг.
 Широчина  200 мм
 Дължина 300мм
 Височина 100 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP13

Тип        Правоъгълна форма с тесни канали

 

 

thumb_2.jpg

 
 

                                                                    

                                                           

   

 

 

 Вместимост 8,0 кг.
 Широчина  200 мм
 Дължина 300мм
 Височина 135 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP14

Тип        Правоъгълна форма - без периферия

 

 

 

                                                                  

                                                           

   

 

 

 Вместимост 8,0 кг.
 Широчина  200 мм
 Дължина 300мм
 Височина 135 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP15

Тип        Кръгла форма - без канали

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 9,00 кг.
 Диаметър ø 300 мм
 Височина     130 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP16

Тип        Кръгла форма с тесни канали

 

 

thumb_1.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 9,00 кг.
 Диаметър ø 300 мм
 Височина     130 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP17

Тип        Кръгла форма без периферия

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 9,00 кг.
 Диаметър ø 300 мм
 Височина     130 мм

 


 

Модел   CheeseMould  SP18

Тип        Форма за Моцарела

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вместимост 3,800 кг.
 Радиус на основата                       90 мм
 Височина     90 мм
 Дължина   320 мм