Български English Руский

EU Проекти

 

 

Подобряване на произв. капацитет

Подобряване на управ. капацитет

 

ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ                                      Дата на публикуване   12.11.2021 год.

 

 

 

Проект и главна цел

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-4451-C01

Наименование на проекта: Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията 

COVID-19.

 

Бенефициент: СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС ООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 11.11.2021 г.
Край: 11.02.2022 г.