Български English Руский

Патенти

Следните изделия са обект на защита със Свидетелства за Промишлен Дизайн на Патентно Ведомство на Република България. ДИЗАЙН-патентите са във валиден срок на закрила и пускането на пазара на такива, сходни или подобни на тези изделия, които създават същото цялостно впечатление като това от оригиналите би нарушило правата на Автора, което носи съответните правни последствия. 
patent4522-bg.jpg                        patent4641-bg.jpg