Български English Руский
  • МУЛТИФОРМИ ЗА АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ
  • КУТИИ ЗА СИРЕНЕ
  • ФОРМИ ЗА КАШКАВАЛ
  • ФИКСИРАЩИ СКАРИ ЗА ЕВРОПАЛЕТИ
  • АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Добре дошли!

"Сороков Инструментс" произвежда опаковки и изделия за хранително-вкусовата промишленост. Продуктовата гама обхваща кутии за сирене от PP, опаковки за кремообразни сирена,мултиформи за автоматични производствени линии, форми за кашкавал, машини за термофолиране на опаковки и различни по вид аксесоари. Във фирмата е внедрена сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001, като нейното функциониране и системна проверка на ефективноста на всички дейности гарантира високото качество на произвежданите продукти.

Динамиката на пазара за опаковки е фактор за постоянното развитие и разширяване на продуктовата листа с нови изделия, които да удовлетворяват все по-строгите изисквания по отношение на качеството и сигурността на съхранение на храните.

 

 

 

Политика по качество

Политика за поверителност